Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
AVOCOMP.HU Webáruház
(2018.01.01.től)

Kedves Vásárlónk!

Üdvözöljük az AVOCOMP.HU Webáruház vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését jóváhagyja, figyelmesen olvassa el az alább részletezett Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF)!

Megrendelésének jóváhagyásával és elküldésével, valamint annak az AVOCOMP.HU Webáruház (továbbiakban AVOCOMP.HU) által történő visszaigazolásával Ön, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az AVOCOMP.HU vásárlója lesz. Az AVOCOMP.HU üzemeltetője, mint Eladó, valamint Ön, mint Vevő között az alábbiakban részletezett feltételek alapján, távollévők közötti szerződés jön létre.

A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre.

Jelen szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formátumban, ráutaló magatartás alapján kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

Jelen dokumentumban foglaltak az AVOCOMP.HU Webáruház internetes felületén történő megjelenésével lépnek hatályba.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.avocomp.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.avocomp.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek.html és letölthető az alábbi linkről: https://www.avocomp.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek.html

Amennyiben jelen dokumentumban foglaltakkal Ön nem ért teljes egészében egyet, és azokat nem kívánja önmagára nézve kötelező érvényűnek elismerni kérjük, ne vegye igénybe szolgáltatásainkat!

Az AVOCOMP.HU Webáruház üzemeltetője:

E-mail cím:

info@avocomp.hu

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Név:

Avocomp Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám:

01 09 732641

Adószám:

13387763-2-41

Képviselő:

Tűri Balázs

Székhely (és egyben a panaszkezelés helye):

1133 Budapest, Gogol utca 15

Telefonszám:

+36 1 288-68-50

Levelezési cím:

1133 Budapest, Gogol utca 15

Bankszámlaszám:

11713201-20001041-00000000

Számlavezető bank:

OTP Bank

Tevékenységi kör:

4741. Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme

Az AVOCOMP.HU Webáruház Vevőszolgálatának elérhetőségei:

Levelezési cím:

1133 Budapest, Gogol utca 15

Weboldal:

https://www.avocomp.hu

E-mail:

info@avocomp.hu

Telefon:

+36 1 288 6850 (Munkanapokon: 9:00 - 17:30)

Az Eladó boltjának elérhetőségei:

Avocomp Számítástechnika
Cím: 1133 Budapest, Gogol utca 15.
Telefon: +36 1 288-6850

Az üzlet aktuális nyitvatartása az alábbi címen érhető el:

https://www.avocomp.hu/nyitvatartas.html

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1 Az AVOCOMP.HU Webáruházban megvásárolt minden egyes termék esetében az AVOCOMP.HU Webáruház üzemeltetője az Eladó.

1.2 Az AVOCOMP.HU Webáruházban szabadon lehet böngészni, de csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, a regisztrálás után mindenki vásárolhat, aki a megrendelés jóváhagyásával és elküldésével elfogadja jelen szerződési feltételeket, és magára nézve azt kötelező érvényűnek ismeri el.

1.3 Az AVOCOMP.HU Webáruház az Interneten keresztül, elektronikus úton értékesíti termékeit a kis és a nagykereskedelmi forgalomban.

1.4 A termékek az AVOCOMP.HU Webáruház internetes felületén, a https://www.avocomp.hu internetes címen elérhető Webáruházban tekinthetők és vásárolhatók meg.

1.5 Amennyiben a Vevő bármely személyes vagy technikai okból kifolyólag nem kívánja, vagy nem tudja rendelését az internetes felületen keresztül elküldeni, kérheti az Eladó telefonos ügyfélszolgálatának segítségét nyitva tartási időben a +361 288 6850-es telefonszámon, a rendelés e-mailben történő feladásához.

1.6 Az Eladó Vevőszolgálata rövid szöveges üzeneteket (SMS) nem fogad, és azokra nem reagál.

1.7 Az online bolton keresztül történő vásárlással a Vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és az elektronikus vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a saját számítógépe biztonságos használatáról, valamint az azon tárolt adatok védelméről.

2. ADATVÉDELEM

2.1 Az AVOCOMP.HU webáruházat felhasználó természetes személyek (a továbbiakban: érintettek) személyes adatainak kezelése szabályait az „Adatvédelmi/Adatkezelési Tájékoztató” (a továbbiakban: Tájékoztató) rögzíti, melyet a weboldalak alján lévő menüből lehet elérni. A Tájékoztató nem vonatkozik más oldalakra, amelyeket a Weboldalról linkekkel lehet elérni.

2.2 Az Eladó, mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a mellékelt Tájékoztató tartalmát, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az ott megfogalmazottaknak.

2.3 Az Eladó kéri az AVOCOMP.HU webáruházat felhasználó természetes személyeket, hogy a jelen ÁSZF tartalmának megismerése mellett olvassák el a mellékelt Tájékoztatóban megfogalmazott Adatvédelmi és adatkezelési szabályokat!

3. REGISZTRÁCIÓ

3.1 Az AVOCOMP.HU Webáruházban történő vásárlás lebonyolításához egyszeri regisztrációval és bizonyos személyes adatok megadásával (név, cím, telefonszám, e-mail cím) is lehetséges annak érdekében, hogy később bejelentkezve kezelni lehessen a korábbi rendeléseket. (A vásárláshoz a regisztráció nem feltélenül szükséges. A vásárlás ún.: vendégként is lehetséges)

3.2 A Webáruházba történő regisztráció ingyenes, és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel, a megadott adatokat az Avocomp Kft. csak és kizárólag az online vásárlás lebonyolításához használja fel.

3.3 A Vevőszolgálat a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja. A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében a képviseletre jogosult, vagy arra felhatalmazott személy járhat el. A regisztrált felhasználó regisztrációját bármikor megszüntetheti.

3.4 A sikeres regisztráció után a Felhasználó a megadott jelszavával bármikor képes bejelentkezni a Webáruházba és ott Vevőként online módon vásárolni.

3.5 A regisztráció, és ezzel a Vevő adatainak törlése bármely, jelen ÁSzF-ben feltüntetett Vevőszolgálati elérhetőségen kérhető. Ilyen esetben az Eladó lehetőségeihez mérten haladéktalanul, de legkésőbb a hatályos jogszabályoknak megfelelő határidőn belül intézkedik az adatok törléséről.

4. FELELŐSSÉG

4.1 A Vevőnek tekintettel kell lennie arra, hogy technikai okokból adódó rendszerhibák és kimaradások előfordulhatnak. Az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal a Webáruház korlátlan rendelkezésre állásáért.

4.2 Az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal azon weboldalak tartalmáért, amelyeket linkeken keresztül a Webáruház oldalairól el lehet érni.

4.3 Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

4.3.1 Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.

4.3.2 Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az AVOCOMP.HU Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

4.3.3 Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

4.3.4 Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

4.3.5 Bármely szoftver nem megfelelő működése.

4.3.6 Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

4.4 Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett, vagy közvetlen kárért, ami az AVOCOMP.HU Webáruházhoz való csatlakozás miatt a Vevőnél következett be.

4.5 Az Eladó nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a Vevő a személyes adatait harmadik személy számára gondatlanságból, szándékoltan esetleg bűncselekmény érintettjeként harmadik fél számára átadja, illetve használatukat lehetővé teszi.

4.6 Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.

4.7 Az Eladó bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. Az Eladó a Webáruházban megjelent elírásokért felelősséget nem vállal. A változás az AVOCOMP.HU Webáruház internetes felületén történt megjelenés időpontjától lép hatályba.

4.8 Az Eladó bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit, szabályait és / vagy az AVOCOMP.HU Webáruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és az Eladó nem vonható felelősségre, ha így tesz.

4.9 Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható az AVOCOMP.HU Webáruház internetes felületén. Bármely Vevőnek, aki nem ért egyet a módosításokkal, fel kell hagynia a vásárlással.

5. TERMÉKINFORMÁCIÓ

5.1 A Vevő a megvásárolható áruk jellemzőit a konkrét termék információs oldaláról tudhatja meg.

5.2 A termékekről megjelenő képek általában a tényleges árut ábrázolják, amennyiben ettől jelentős eltérés van, az a kép mellett feltüntetésre kerül. A termékekhez kapcsolódó ismertető, leírás, használati utasítás pontatlanságáért az adott termék beszállítója a felelős. A modellek és technikai paramétereik előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A műszaki változás joga fenntartva.

5.3 A vételár mindig az adott termék mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az áfa-t is. A feltüntetett árak forintban értendők, nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján az Eladó ajánlati kötöttsége nem áll be.

5.4 A konkrét vevői megrendelés visszaigazolásán szereplő termék és szolgáltatás árak az Eladó részéről közvetlen árajánlati tételnek minősülnek, melyet a Vevő nem köteles elfogadni. Az Eladó közvetlen árajánlatára vonatkozóan a Vevő hallgatása az árajánlat elfogadásának minősül.

5.5 Az AVOCOMP.HU Webáruház rendszere által automatikusan kiküldött megrendelés visszaigazolás nem azonos az Eladó megrendelés visszaigazolásával, csupán a Vevő tájékoztatására szolgál, hogy a Webáruház rögzítette a megrendelést. Ez a tény a kiküldött üzenetben is feltűntetésre kerül.

5.6 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Eladó teljes körűen tájékoztatja Vevőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

5.7 Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

5.8 Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

6. VÁSÁRLÓI VÉLEMÉNYEK

6.1 Az egyes termékekről a regisztrált Vevő a Webáruház felületén véleményt nyilváníthat, melyet az Eladó moderálás után véglegesít és jelenít meg a többi látogató részére.

6.2 A Vevő termékről alkotott pozitív vagy esetleges negatív véleményéért az Eladó felelősséget nem vállal, azok a Vevő egyéni felelősségi körébe tartoznak.

7. MEGRENDELÉS

7.1 Az AVOCOMP.HU Webáruház kifejezetten "online áruház", azonban az üzemeltetője üzlettel is rendelkezik. Az Eladó megrendelést az online felületen, illetve annak meghibásodása, vagy elérhetetlenné válása esetén, a Vevőnek lehetősége van a személyes megrendelésre is az Eladó üzleteiben.

7.2 Az AVOCOMP.HU Webáruházban történt rendeléssel a Vevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket, az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el, valamint tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.

7.3 A megrendelések feldolgozása folyamatosan, jellemzően munkanapokon 08:00 és 18:00 óra között történik. Megrendelés feladására a hét bármely napján, egész nap van lehetőség.

7.4 Az AVOCOMP.HU Webáruházban történő megrendelést az Eladó csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, ha a Vevő a megrendelő (pénztár) oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti, vagy a telefon történő megrendelés esetén, azokat maradéktalanul megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az AVOCOMP.HU Webáruház üzemeltetője felelősséget nem vállal.

7.5 A megrendelés bármilyen módosításához a Vevő kérje az Eladó Vevőszolgálatának segítségét, a jelen Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségek bármelyikén.

7.6 Az Eladó a megrendelés visszaigazolásától számítva 7 munkanapon belül megkezdi a megrendelés teljesítését, amennyiben a kiválasztott termék készleten van. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó a készletre vonatkozó információkat a beszállító partnerei által biztosított adatokra alapozva tünteti fel a Webáruházban, amelyekért nem vállal felelősséget.

7.7 A kiválasztott termék készlet hiánya esetén az Eladó értesíti a Vevőt a szállítás várható időszakáról, melyet a Vevő visszaigazolással két munkanapon belül vagy elutasít (eláll a vételtől), vagy elfogad (megerősíti vételi szándékát). A Vevő részéről a visszaigazolás elmulasztása a megrendelés megerősítésének minősül.

7.8 Az Eladó hangsúlyozottan felhívja a Vevő figyelmét, hogy hibásan megadott kapcsolattartási vagy szállítási adatok esetén a megrendelés teljesítése nem lehetséges. A hibásan megadott adatokból eredő károkért az Eladó nem vállal felelősséget.

7.9 A rendelés menete:

Vevő a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül, vendégként is megkezdheti a vásárlást.

Vevő a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

Vevő kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Vevő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár megtekintése” ikonra kattintva.

Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „még nézelődöm” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a tétlet a kosárból. A kosár törlése gombbal törölheti a kosár teljes tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a "+,-" ikonokra kattintás után a kosár frissítése gombbal véglegesítheti a Vevő.

Vevő kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

A számlát és a jótállási jegyet (ha van) a csomag tartalmazza.

Az adatok megadását követően Vevő a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

Adatbeviteli hibák javítása: Vevő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

Vevő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Regisztrált felhasználók a bejelentkezés után a ''rendeléseim' gombra kattintva ellenőrizhetik a rendeléseik állapotát. A még nem jóváhagyott rendeléseket a Vevő kötelezzettség nélkül törölheti. Rendelés módosításához törölje aktuális rendelését és adjon le újat. Amennyiben ez már nem lehetséges lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkal és egyeztessen rendeléséről.

A vásárlás mikéntjéről további információkat is talál https://www.avocomp.hu/vasarlas-az-avocomp-webshopban.html oldalon

8. SZÁLLÍTÁS

8.1 Terméket az Eladó külföldre nem szállít. A szállítás pontos költségei itt érhetők el: https://www.avocomp.hu/szallitasi-informaciok.html

8.2 A megrendelt áru kézbesítése a Vevő választása szerint futárszolgálat útján, vagy személyes átvétellel történik.

8.3 A Vevő megrendelését nyitvatartási időben személyesen is átveheti az Eladó központi telephelyén, amely a 1133 Budapest Gogol utcs 15. szám alatt található.

8.4 Logisztikai partnerünk, a GLS Futárszolgálat, továbbiakban GLS országosan biztosítja a csomagok kiszállítását.

8.4.1 A futárszolgálat útján történő kiszállítást a GLS végzi a saját üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően, amely megtalálható a cég honlapján a https://gls-group.eu/HU/hu/home internetes címen.

8.4.2 Kézbesítési időszak
A futárszolgálat általi kézbesítés munkaidőben, 8 és 17 óra között történik. Amennyiben a címzett magánszemély 19:00-ig történik meg a kézbesítés, cég esetében pedig 17:00-ig. Ezért a Vevő szállítási címként napközbeni (lakcímtől eltérő esetben például munkahelyi címet és átvevő nevet) adjon meg.
Online csomagkövetés
Az e-mail előre értesítőben megjelölt fuvarlevélszámmal, online követheti nyomon csomagját: https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes

8.4.3 Küldemény átvétele
A Címzettnek a GLS kiszállítási listáján kell igazolnia a Küldemény átvételét aláírásával, nevének nyomtatott betűvel való kiírásával, - nem természetes személy Címzett esetében - a Címzett nevének feltüntetésével és a Címzett nevében átvevő személy nevének nyomtatott betűvel való kiírásával. A Küldemény kézbesítését a Címzett a kiszállítási lista aláírásával erősíti meg, a csomagszámmal azonosítható kézbesítési bizonylaton.

8.4.4 Másodszori kézbesítési kísérlet
Ha a Küldemény kézbesítése első alkalommal nem járt sikerrel, a GLS e-mail értesítő formájában tájékoztatja a Címzettet erről a tényről, és a Küldemény a GLS depóba visszakerül. Ezt követően a GLS a következő munkanapon ismét megkísérli a kézbesítést. Ha ez is sikertelen, a Küldemény visszaszállításra kerül az Eladóhoz.

8.4.5 Kézbesítetlen küldemény
Kézbesíthetetlen Küldemény esetén a GLS a Küldeményt visszaszállítja a Feladó részére.

8.4.6 Küldemény ellenőrzése
A Küldemény átvevője köteles az átvételkor a Küldeményt a fuvarozó jelenlétében megvizsgálni és nyilvánvaló, a Küldemény külső csomagolásán észlelt, felismerhető károk esetén felbontani és a felismerhető hiányosságokról, vagy egyéb károkról a fuvarozóval közösen a sérülés jellegét, mértékét, feltehető okát, valamint a kár részletes leírását tartalmazó jegyzőkönyvet felvenni, továbbá a sérülést és a kárt a GLS-nek haladéktalanul bejelenteni. Az átvevő köteles minden ésszerű intézkedést megtenni a kár enyhítése érdekében. A GLS a kártérítést a Feladóval/Megbízóval egyezteti a beszerzési számla alapján.

8.4.7 Utánvétfizetés
Utánvét esetén a Küldeményt kizárólag az Eladó által megjelölt értékének kifizetése ellenében szolgáltatja ki a GLS a Címzett részére.

8.4.8 Panasz kezelése
Panasz előterjesztésére a GLS felé a Címzett is jogosult, illetve azok meghatalmazottai. Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a Címzett állítja, hogy a GLS által nyújtott Szolgáltatás vagy a GLS alkalmazottjának munkavégzése részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve a GLS Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak.
A panaszt a GLS felé írásban (levélben vagy e-mailen) kell bejelenteni. A panaszbejelentésre a GLS a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb a panasz beérkezésétől számított harminc (30) napon belül írásban válaszol.
Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt az Eladónak nem áll módjában elfogadni.

8.4.9 Küldemény átvétele
A Vevő a csomag sértetlensége esetén nem kérheti a futártól a csomag bontását és tartalmának tételes átadását.

8.4.10 Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt az Eladónak nem áll módjában elfogadni.

8.4.11 A Vevő a csomag sértetlensége esetén nem kérheti a futártól a csomag bontását és tartalmának tételes átadását.

8.5 A Vevő hibájából át nem vett küldemények szállítási és visszaszállítási díja a Vevőt terheli, ezért az Eladó nyomatékosan felhívja a Vevő figyelmét, hogy csak akkor adja le megrendelését, ha annak átvételét, illetve utánvét esetén a megrendelés összegének kifizetését az átvételkor biztosítani tudja. – A GLS részére a Feladó/Megbízó fizet minden díjat, a visszaszállítás díját is.

8.6 A Webáruház programja a megrendelés feladása előtt tájékoztatja a Vevőt a várható szállítási költségről. A szállítás pontos összegéről az Eladó a megrendelés visszaigazolásában tájékoztatja a Vevőt, melyet a Vevő nyilatkozatban két munkanapon belül vagy elutasít (eláll a vételtől), vagy elfogad (megerősíti vételi szándékát). A Vevő részéről a nyilatkozat elmulasztása a megrendelés megerősítésének minősül.

8.7 Az Eladó fenntartja a jogot bármely szállítási mód előzetes értesítés nélküli ideiglenes vagy végleges szüneteltetésére.

9. FIZETÉS

9.1 A Vevő a fizetési (pénztár) oldalon az alábbi fizetési módok közül választhat:

9.1.1 Fizetés az áru futártól történő átvételekor (Utánvét)

A Vevő a kiszállított küldemény ellenértékét, a szállítási díjat és az utánvét költségét a futárnak készpénzben, egy összegben köteles megfizetni. Ebben az esetben a kézbesítés kizárólag az ellenérték kifizetése és a GLS kiszállítási listájának aláírása (átvétel igazolása) után történik meg.

Az utánvét költsége a Vevőt terheli, amely mértékéről a Webáruház fizetési rendszere és a megrendelés visszaigazolása ad tájékoztatást.

Az áru futártól történő átvételekor való fizetés (utánvét) kizárólag a futárszolgálat útján történő szállítás esetén választható.

9.1.2 Fizetés bankkártyával interneten keresztül

A Vevő a vásárlás és szállítás ellenértékét bankkártyával interneten keresztül is rendezheti.

A biztonságról: Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. A SimplePay rendelkezik egy 256 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A Vevő által használt böngésző program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a SimplePay-hez, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

A bankkártya adatok megadása és a bankkártyás fizetés az OTP Bank SimplePay oldalán történik. A Bank a kártya adatokat a bolt/kereskedő felé nem továbbítja. A SimplePay rendszere az adatforgalmat minimum 256 bites titkosító kulccsal rejtjelezett csatornán bonyolítja, és egyéb titkosítási eljárást is alkalmaz.

Vásárlás előtt a Vevő ellenőrizze, hogy kártyája alkalmas-e internetes használatra!

Elfogadott bankkártyák: A SimplePay internetes fizetési rendszere a MasterCard, Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (a Maestro és a Visa Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.

A bankkártyás fizetés lépései:

1. A Vevő az avocomp.hu Webáruház oldalán választja ki a vásárolni kívánt terméket, melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.

2. Ezt követően a Vevő átkerül a SimplePay biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.

3. Az internetes kártyahasználat során az alábbi adatokra lehet szüksége a vásárláskor:

 • Bankkártya birtokos neve
 • Bankkártya száma: a kártya előlapján található 16 jegyű szám
 • Bankkártya lejárati dátuma:a kártya előlapján található dátum hónap/év formátumban
 • CVC2 vagy CVV2 kód: a kártya hátoldalán az aláírási panelen (Virtuális kártyánál a hátoldalon, a színes sávon) található, a kártyaszám utolsó négy számjegye után szereplő 3 jegyű szám
 • Bankkártya típusa: VISA / MasterCard

4. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót.

5. A fizetést követően a Vevő visszairányításra kerül az avocomp.hu Webáruház oldalára, ahonnan a tranzakció eredményéről email-ban kap visszaigazolást.

A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően - ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti -, a SimplePay elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru ellenértékével.

A Vevő amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző "Vissza/Back" vagy a "Frissítés/Refresh" gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot, mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

A Vevő amennyiben nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról az avocomp.hu Webáruházának oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül.

9.2 Az Eladó fenntartja a jogot bármely fizetési mód előzetes értesítés nélküli ideiglenes, vagy végleges szüneteltetésére.

9.3 A Vevő választása szerint a fizetést a „Fizetési információk” menü pontban rögzítetteknek megfelelően teljesítheti kézpénzben, vagy bankkártyával. Külföldi szállítás esetén kizárólag kártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni a számlát.

9.4 A megrendelt termék vételárának, valamint a kiszállítás, és az esetleges utánvét díjának teljes kifizetéséig a termék az Eladó tulajdona marad.

9.5 Az Eladó a Viszonteladókkal (a velük kötött egyedi szerződés alapján) a fentiektől eltérő fizetési módban is megegyezhet.

10. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

10.1 Az Eladó a megrendelt termékeket kiszámlázza és kiszállítja. A megrendelés visszaigazolásának elfogadásával a Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt áru visszaigazolt árát, valamint a szintén visszaigazolt szállítási költséget köteles kifizetni.

10.2 A fogyasztónak minősülő Vevő (önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy) a megrendelése során élhet a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

10.3 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

10.4 Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

10.5 Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

10.6 A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

10.7 Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Eladó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

10.8 Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

10.9 A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

10.10 Eladó a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

10.11 A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

10.12 Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Eladó részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Eladó címen leadni.

10.13 Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

10.14 Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

10.15 A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

10.16 Az Eladó nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

10.17 Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

10.18 A visszatérítést Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

10.19 Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Eladó elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a következő címen található nyilatkozatminta segítségével: https://www.avocomp.hu/elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta.pdf), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Eladó. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Eladó részére.

10.20 Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Eladó a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

10.21 Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Eladót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

10.22 Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

10.23 Elállási jog gyakorlásának a menete:

 • Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot az Eladó elérhetőségeinek egyikére elküldeni.
 • Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.
 • A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
 • Az Eladó azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 • Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.
11. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

11.1 Az AVOCOMP.HU Webáruházban használt és új termékek kerülnek értékesítésre.

11.2 Az Eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő és ennek időtartama az adott termék mellett van feltüntetve.

11.3 Az Eladó a vásárláskor a hibás teljesítés esetén szavatossági felelősséggel tartozik (6:159. §), az alábbiak szerint:

11.3.1 Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet Vevő a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vevő a kellékszavatossági igénye alapján?

Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Vevő kellékszavatossági igényét?

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11.3.2 Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet Vevő a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Vevőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Vevő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11.3.3 Jótállás:

Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

11.4 Szavatossági, jótállási igények bejelentésére, intézésére vonatkozó szabályok

11.4.1 A Vevő szavatossági, jótállási igényét az Eladó Vevőszolgálatán, annak nyitvatartási idejében jelentheti be, és ott intézheti.

11.4.2 Ha a fogyasztónak minősülő Vevő szavatossági igényt érvényesít az Eladóval szemben, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vevő az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot bemutatja.

11.4.3 Az Eladó a Vevő kifogásáról köteles jegyzőkönyvet felvenni. Ha az Eladó a Vevő igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nyilatkozni nem tud, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vevőt.

11.4.4 Az árut javításra, vagy cserére az Eladó Vevőszolgálatán, annak nyitvatartási idejében elismervény ellenében kell átadni. Az elismervényen fel kell tüntetni a Vevő nevét, címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a Vevő a kijavított árut átveheti.

11.4.5 A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – az Eladót terhelik.

11.4.6 Eladó nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

12. ÉSZREVÉTEL, INFORMÁCIÓKÉRÉS, PANASZKEZELÉS

12.1 A Vevő észrevételével, tájékoztatás kérési igényével az Eladó Vevőszolgálatához fordulhat a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott elérhetőségeken.

12.2 Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.


12.3 Az írásbeli panaszt az Eladó 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi Eladó, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 • Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
 • A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

 • A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 • A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 • Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
 • A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
 • Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
13. HÍRLEVÉL, REKLÁM CÉLÚ ÜZENET

13.1 Az AVOCOMP.HU Webáruház üzemeltetője hírlevelet, vagy egyéb reklám célú levelet kizárólag azon látogatói számára küld, akik előzetesen, az internetes felületen keresztül, e-mailben, vagy írásban erre engedélyt adnak.

13.2 A hírlevélre feliratkozás önkéntes alapon történik, és nem jár kötelezettségekkel sem a feliratkozó látogató, sem az AVOCOMP.HU Webáruház üzemeltetője számára.

13.3 Az AVOCOMP.HU Webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül különféle kedvezményeket nyújtson a hírlevél szolgáltatásra is feliratkozott vásárlói részére, illetve ezeket a kedvezményeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, illetve megszűntesse.

13.4 Az Eladó a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

13.5 A kiküldött hírlevél, vagy egyéb reklám célú levél minden esetben tartalmazza a további kiküldés letiltási módját, továbbá az adatkezelés nyilvántartási számát.

13.6 A hírlevél, vagy reklám célú üzenet címzettje bármikor, indoklás nélkül kérheti az AVOCOMP.HU Webáruház üzemeltetőjét a kiküldés letiltására, elektronikus vagy hagyományos postai úton egyaránt.

14. KAPCSOLATTARTÁS

A Vevő a megrendelésének leadásával engedélyt ad rá, hogy az Eladó elektronikus vagy hagyományos postai úton, statisztikai, illetve minőségbiztosítási célból megkeresse, és a vásárlási élménnyel kapcsolatos kérdésekben véleményét kérje. Ezekre a kérdésekre a válaszadás kizárólag önkéntes alapon történik, a válaszadás megtagadása nem